Nokiasta lähteneet työntekijät ovat tyytyväisiä tilanteeseensa

Noin 80 % on saanut uuden alun: töissä, yrittäjinä tai opiskelemassa

Nokiasta lähteneet työntekijät ovat tyytyväisiä tilanteeseensa, selviää Nokian yhteiskumppanina toimineen HRM Partners Oy:n tekemästä kyselystä. Kysely oli osoitettu niille Nokiasta lähteneille henkilöille, jotka olivat osallistuneet HRM Partnersin järjestämään uudelleensijoittumisvalmennukseen. Kysely koski tilannetta helmikuussa 2014, kun lähdöstä oli kulunut keskimäärin 1,5 vuotta. Kyselyyn vastasi 894 henkilöä. Vastaajat olivat asiantuntijoita ja johtajia, joiden työt olivat päättyneet vuosina 2011 – 2013. Vastaajat olivat pääkaupunkiseudulta sekä Oulun, Salon ja Tampereen alueilta. Heidän koulutustasonsa ja kokemuksensa oli korkea: yli 80 %:lla on korkeakoulututkinto ja 73 % oli ollut Nokiassa töissä yli 10 vuotta.

Vastanneista yli 70 % on melko tai erittäin tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseensa. Tyytyväisimpiä olivat yrittäjät, tyytymättömiä ennen kaikkea työtä vailla olevat.
Nokia tuki yrityksestä lähteviä mittavalla Bridge-ohjelmalla, johon kuului tukea niin yrittäjiksi aikoville, työnhakijoille kuin opiskelustakin kiinnostuneille. Suomessa noin 5 000 työtekijälle tarjotun palvelun tarkoituksena oli auttaa heitä löytämään itselleen uusi ”polku”. Tämä yhteiskuntavastuullinen ohjelma sai vastaajilta erittäin paljon kiitosta, 90 % piti tarjottuja palveluita melko tai erittäin arvokkaina.

HRM Partners Oy vastasi Suomessa uudelleensijoittumisvalmennuksista sekä rekrytointipalvelu Bridge Career Servicesta. Valmennuksista kerätty palaute oli erittäin positiivista ja varsinkin henkilökohtaisia coaching-keskusteluja pidettiin hyödyllisinä. Rekrytointipalvelun pitkäaikainen tuki taas koettiin erittäin arvokkaaksi silloin, kun oma motivaatio alkoi heikentyä työnsaannin pitkittyessä.

Alueiden välillä ei ollut suuria eroja, mutta työllistyminen oli hieman helpompaa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. 40 %:lla uusi työpaikka oli löytynyt isosta yrityksestä. Toimialan vaihtamista oli tapahtunut paljon, sillä 48 % työskentelee nykyisin muualla kuin ICT-alalla. 23 % on tarttunut mahdollisuuteen ja aloittanut määräaikaisessa tehtävässä, kun vakituisia työpaikkoja ei ole ollut tarjolla.

Monelle uusi työpaikka löytyi nopeasti, varsinkin alle 40-vuotiaille

Yli puolet kaikista uuden työn löytäneistä työllistyi alle 3 kuukaudessa. ”Tulos on erittäin hyvä nykyisillä työmarkkinoilla”, toteaa Elina Palmroth-Leino, joka vastasi HRM Partnersissa nokialaisille kehitetystä rekrytointipalvelusta. ”Työnhakijan omalla aktiivisuudella oli ratkaiseva merkitys, sillä suurella osalla uusi työpaikka löytyi oman verkoston kautta.”
Ikä näyttää vaikuttavan työnsaamiseen. Alle 40-vuotiaista huomattavasti suurempi osa (69 %) oli löytänyt työpaikan kuin yli 50-vuotiaista (37%). Näistä alle 40-vuotiaista 61 % pääsi uusiin tehtäviin alle 3 kuukaudessa.

Uudessa työpaikassa arvostettiin eniten mahdollisuutta kehittää omaa ammattitaitoaan sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoisuutta. Myös sijaintia pidettiin tärkeänä, eikä monikaan ollut halukas muuttamaan työn perässä. Palkka ei ollut merkityksellinen ja 57 % olikin tyytynyt alempaan palkkatasoon kuin Nokiassa.

Nokia tuki yrittäjäksi lähteviä sekä rahallisesti että koulutuksen kautta. Tämä näkyi, sillä noin 10 % valitsi tämän vaihtoehdon ja Suomeen syntyi yli 400 uutta yritystä. Parhaimpina asioina yrittäjyydessä pidettiin vapautta sekä mahdollisuutta tehdä merkityksellistä työtä ja kehittää omaa ammattitaitoaan. 64 %:lla yritystoiminta on toteutunut melko tai erittäin hyvin liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Osa entisistä nokialaisista halusi lähteä opiskelemaan. Selkeästi tärkeimpänä syynä oli työnsaantimahdollisuuksien parantaminen.

Nokia-kokemus levinnyt koko yhteiskunnan käyttöön

Ennen uuden työn tai opiskelupaikan löytymistä entiset nokialaiset ehtivät käyttää aikaansa moneen uuteen asiaan. Ensimmäiseksi noin joka kymmenes vietti jonkin aikaa sapattia. Iso osa nautti mahdollisuudesta opiskella tai tehdä vapaaehtoistyötä. Peräti 24 % oli ollut määräaikaisissa tehtävissä kartuttamassa työkokemusta. Monissa vastauksissa kerrottiin myös talonrakennusprojekteista ja perheen kanssa vietetystä ajasta.

Tutkimustulokset ovat kaiken kaikkiaan rohkaisevia. Suurin osa on löytänyt itselleen mielekkään vaihtoehdon Nokia-uran jälkeen. Kokeneiden työntekijöiden ammattitaito on siten yritysten ja julkisen sektorin käytössä. Ilman Nokian valtavaa satsausta Bridge-ohjelmaan työntekijöiden tilanne olisi varmasti huomattavasti huonompi. Tuki työnhakuun, yrityksen perustamiseen sekä opiskeluun on ollut kannattava investointi sekä Nokian että yhteiskunnan kannalta.

Lataa tutkimustulokset

Lisätiedot ja yhteydenotot:

HRM Partners Oy
Elina Palmroth-Leino
puh. 050 547 6441
elina.palmroth-leino@hrmpartners.fi