Kolme näkökulmaa YT:n jälkeen jatkavan organisaation johtamiseen

Valmentaessani yrityksiä YT-tilanteiden jälkeen huomaan useasti palaavani seuraaviin kolmeen onnistumisen elementtiin:

1. Henkinen sitoutuminen

Merkittävin henkisen sitoutumisen kulmakivi on tunne siitä että henkilöstöä kohdellaan arvostavasti hankalasta tilanteesta huolimatta. Esimiesten on tärkeää huomioida, että sillä on merkitystä, miten ihmisiä johdetaan YT:n aikana. Jatkavan henkilöstön sitoutumiseen vaikuttaa myös merkittävästi se miten he kokevat irtisanottuja kohdellun YT:n jälkeen.

2. Auta näkemään uusi suunta

Kiinnitä erityishuomiota henkilöstöviestintään. Liian usein sorrutaan monimutkaiseen viestintään joka ei avaudu henkilöstölle. Voisi sanoa niin, että liian monimutkainen viesti on käytännössä turha, jos sen johdosta ei tapahdu mitään. Otan tähän esimerkin rakkaasta lajistani lentopallosta. Valmentajan on onnistuttava puhuttelemaan pelaajia yksilöinä sekä heistä muodostuvana joukkueena ja rakentamaan luottamusta. Samalla tavoin YT:n jälkeen henkilöstö arvioi keneen he voivat luottaa ja kuka uutta organisaatiota johtaa.

3. Osallista uuden luomiseen

Henkilöstö pitää ottaa mukaan uusien toimintatapojen luomisprosessiin. Vain näin voidaan saavuttaa henkilöstön sitoutuminen uusiin tapoihin tehdä asioita. Tähänkin sopii hyvin vertaus vaikkapa lentopallojoukkueen uuden pelisysteemin sisäänajosta. Systeemi puretaan sopiviin osiin, joita harjoitetaan joukkueella vaihe vaiheelta, kunnes osat muodostavat uuden pelisysteemin. Vain näin toimien joukkue sisäistää kokonaisuuden joka koostuu jokaisen pelaajan osasuorituksista. Parhaimmillaan uusi systeemi sytyttää joukkueen täysin uudenlaiseen liekkiin. Onnistumiset ruokkivat sitoutumista uuteen systeemiin ja saavat aikaan positiivisen spiraalin.

Näitä kolmea elementtiä me HRM Partnersissa painotamme sekä esimiesten että henkilöstön muutosvalmennuksissa. 

Vesa Kangasperko, valmentaja ja lentopalloilija

Tutustu tämän linkin kautta Fiskarsin Suomen toimintojen onnistuneeseen muutosprosessiin

 

Avainsanat