Johtamisella kilpailuetua

”Kuolema managerialismille” kirjoitti päätoimittaja Torsten Fagerholm Affärsmagasinet Forumissa 17.2.2016. Naulan kantaan osuva kirjoitus julkaistiin myös Hbl:ssä 26.2.2016:

”Seisomme paisuvan hallintakoneiston ääressä jossa esimiehet ja managerit tarkkailevat ja valvovat sekä osallistuvat Power Point -orgioihin. Tämän päivän digitaalisessa, globaalissa ja reaaliaikaisessa ajassa tarvitsemme ihan päinvastaista: lisää luottamusta ja vähemmän kontrollia. Suomalaiset ovat korkeammin koulutettuja kuin koskaan. Aloitteiden ja työilon luomiseksi tarvitsemme parempia tai vähemmän esimiehiä, lisää vapautta ja suurempaa henkilökohtaista vastuuta”.

Aihetta sivuaa myös Sebastian Lindqvist blogissaan johtajan läsnäolosta ja sen merkityksestä.

Hyvä johtaminen on rakentavaa vuorovaikutusta. Dialogissa aito kuunteleminen on jopa tärkeämpää kuin kaiken sanominen.

Näihin Fagerholmin ja Lindqvistin ajatuksiin on helppo yhtyä ja lisätä hyvään johtamiseen vielä dialogi: ”kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelu eli rakentava vuorovaikutus”. Tuo rakentava vuorovaikutus erottaa dialogin keskustelusta ja vielä selkeämmin väittelystä. Kuitenkin esimiestyössä ja johtamisessa edelleen korostuu liikaa ohjaaminen, kertominen (miten), kontrolli, opastaminen ja automaattisten vastausten antaminen. Ei juurikaan edistä toisen ajattelua ja henkilökohtaista vastuuta saatikka organisaatiossa olevan aivokapasiteetin hyödyntämistä. Ajatellaan, että riittää kun johtaja ajattelee.

Tutkimustemme mukaan myös suomalaisissa johtoryhmissä puolustetaan liikaa omia ajatuksia ja omaa liiketoiminnan osaa. Ei hyödynnetä yrityksen kokonaisuuden hyväksi kaikkea sitä osaamista ja kokemusta, jota ryhmässä on.

Kysy, älä kerro

Tärkeää aidossa dialogissa on, että puhutaan asioista asioiden oikeilla nimillä, mutta toista ihmistä kunnioittaen. Suoraan puhuminen ei tarkoita, että saa sanoillaan loukata toista. Aidossa dialogissa oma mieli pidetään avoimena eikä sitä suljeta ennakkokäsityksillä tai uskomuksilla. Oman vahvan mielipiteen muodostamista lykätään tietoisesti. Dialogissa aito kuunteleminen on jopa tärkeämpää kuin kaiken sanominen. Muistan eräässä executive coaching -tilanteessa, miten CIO silminnähden havahtui oivaltaessaan, mitä ”kysy, älä kerro” hänen henkilöjohtamisessaan oikeasti tarkoitti.

Kaikki tämä edellä kuvattu kuuluu valmentavaan johtamiseen. Sitä on jo urheilussa ja monessa suomalaisessa yrityksessä ja organisaatiossa. Mutta aika moni yritys ja johtaja istuu vielä jälkijunassa ja menettää arvokasta kilpailuetua.

Staffan Kurtén, valmentaja, HRM Partnersin hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää valmentavasta johtajuudesta tai johtoryhmätutkimuksistamme 

 

Avainsanat