Erotilanteen konsultointi auttaa henkilöstösopeutuksia suunniteltaessa

Erotilanteen konsultointi auttaa henkilöstösopeutuksia suunniteltaessa

Kuinka hoitaa sopeutus- ja irtisanomisprosessi laadukkaasti?  Miten varmistaa perusliiketoiminnan jatkuminen prosessin aikana tai miten ratkaista yrityksestä lähtijöiden tukeminen? Entä kuinka varmistaa esimiesten yhtenäinen toiminta muutosprosessissa?

Muutokset on tärkeää valmistella huolellisesti. Sopeutusten suunnittelussa tulee huomioida riskit sekä muutosten vaikutus esimiehiin, henkilökuntaan, asiakkaisiin ja liiketoimintaan. Vaikutukset jatkavan henkilöstön motivoitumiseen ja yritykseen sitoutumiseen ovat myös merkittäviä.

Olemme asiantunteva sparrauskumppani ja kanssakulkija haasteelliseen tilanteeseen. Konsultoimme johtoryhmää sekä HR:ää sopeutus- ja irtisanomistilanteiden suunnittelussa useasta näkökulmasta:

  • Juridisten riskien minimointi
  • Liiketoiminnan häiriöiden minimointi
  • Kokonaisprosessin hallinta
  • Jatkavan henkilöstön motivaation hallinta ja sitoutumisen nopeuttaminen
  • Lyhyen sekä pitkän tähtäimen tuloksen varmistaminen

Erotilanteiden toteutus ja johtaminen vaikuttavat yrityksen tulokseen ja työnantajakuvaan. Sopeutus-ja irtisanomistilanteita koskevan Menikö maine -tutkimuksen mukaan

  • Yt-neuvottelut aiheuttivat haitallista vaihtuvuutta henkilöstössä 40 % tutkituista yrityksistä
  • Työilmapiiri heikentyi YT-neuvotteluiden johdosta 72 % tutkituista yrityksistä.
  • Vain 16 % irtisanotuista suosittelisi entistä työnantajaa jatkossa
  • 51 % irtisanotuista antaa heikon arvion YT-prosessin hoidosta kokonaisuudessaan