Avoimella valmennuksella vahvistusta esimiestaitoihin

Esimiestyö on tekijälleen mielekkäämpää, kun tietää mitä tekee, tuntee itsensä sekä johdettavansa ja on tietoinen esimiesroolin vaatimuksista.

Esimiestyössä tarvitaan monipuolisen asiatietämyksen lisäksi erilaisia taitoja ja oikeaa asennetta tuloksellisen liiketoiminnan varmistamiseksi. Hyvä esimies osaa valmentavaa otetta hyödyntämällä luoda työyhteisöön motivoivan ilmapiirin ja keskustelevan kulttuurin, joka tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista, innostumista ja sitoutumista.

Toukokuussa käynnistyvä avoin esimiesvalmennus on kolmepäiväinen kokonaisuus, jonka avulla saat hyvän pohjan esimiestyöhösi. Löydät vahvuutesi ja opit hyödyntämään niitä jokapäiväisissä tilanteissa, ja saat vinkkejä kuinka kehittää vähemmän vahvoja taitojasi ja ominaisuuksiasi. Avoin valmennus mahdollistaa myös sparrauksen ja ajatusten vaihtamisen toisista yrityksistä tulevien vertaiskollegoiden kanssa.

Valmennuksen tavoite

  • kirkastaa esimiehen roolia ja antaa työkaluja parempaan johtamiseen
  • saada esimiehet ajattelemaan ja havahtumaan omaan osuuteensa suorituksen johtamisessa, niin innostajana kuin esimerkkinä
  • kehittää esimiesten osaamista haastavien tilanteiden käsittelemisessä ja muutoksen johtamisessa
  • lisätä esimiesten itsetuntemusta ja rakentaa jokaiselle henkilökohtainen kehittymissuunnitelma kehittymisen tueksi.

 

Valmennuspäivät ovat 10.5., 24.5. ja 9.6. Kolmipäiväisen kokonaisuuden hinta 1450 €/hlö + alv. 24%.