Laaja tutkimus suomalaisista johtoryhmistä

Laaja tutkimus suomalaisista johtoryhmistä

HRM Partners Oy ja Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä työskentelevä tutkimusjohtaja, KTT Mikko Luoma toteuttivat laajan johtoryhmien toimintaa käsittelevän tutkimuksen.

Tavoitteena oli selvittää suomalaisten johtoryhmien profiilia ja toimivuutta sekä johtoryhmätyöskentelyn mahdollisia kytkentöjä organisaation menestymiseen.

Tutkimukseen osallistui 105 johtoryhmää yksityiseltä sektorilta, julkiselta sektorilta ja järjestöistä. Vastaajia oli yhteensä 609 henkilöä. Johtoryhmien kokoonpanot olivat mukana lähes kokonaisuudessaan, mikä antaa luotettavamman ja kattavamman lopputuloksen tutkimusjohtaja Luoman mukaan: ”Tavallisesti johtoryhmätutkimukset ovat melko subjektiivisia. Niihin on joko haastateltu joryn puheenjohtajan tai vastaavan näkemyksiä, ja tehty johtopäätökset sen pohjalta, taikka tarkasteltu asioita muutaman yrityksen näkökulmasta.”

Tutkituissa johtoryhmissä on keskimäärin 7 jäsentä. Julkisen sektorin johtoryhmät ovat hieman suurempia ja naisvaltaisempia kuin yksityisen sektorin. Johtoryhmien kokoonpanoissa tapahtuu usein muutoksia. Sama henkilö työskentelee uransa aikana tavallisesti useassa johtoryhmässä.

Johtoryhmien toimivuuden osa-alueista parhaassa kunnossa olivat johtoryhmän yleiset toimintaedellytykset: selkeä rooli organisaation johtamisjärjestelmässä, riittävä osaaminen sekä toimiva yhteistyö hallituksen ja omistajien suuntaan. ”Menestyvissä organisaatioissa on hyvin toimiva johtoryhmä. Se on määritellyt itselleen selkeät työskentelykäytännöt, jotka tuovat ryhtiä työskentelyyn ja päätöksentekoon. Myös johtoryhmän työskentelyn tulokset, kuten päätökset, strategian edistäminen ja henkilöstön innostaminen korreloivat erittäin vahvasti organisaation menestyksen kanssa”, toteaa tutkimusjohtaja Mikko Luoma.
Johtoryhmien puutteet löytyvät tavallisimmin työskentelykäytännöistä, esimerkiksi huonosti määritellyistä pelisäännöistä ja johtoryhmän heikosta viestinnästä muun henkilöstön kanssa.
”Tutkimuksen korkea vastausprosentti viestii johtoryhmien halusta saada uutta, tutkittua tietoa johtoryhmien vaikutuksista organisaatioidensa taloudelliseen menestymiseen ja keinoista vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tutkimustulokset auttavat puolestaan meitä kehittämään omaa osaamistamme ja palvelujamme johtoryhmien valmentamisessa sekä asiakkaidemme liiketoiminnan kasvun vauhdittamisen tukemisessa”, sanoo HRM Partners Oy:n asiakkuuspäällikkö Jari Taipale.

Tutkimuksen tuloksista kerrotaan tarkemmin verkkolehdessämme Leadership Finlandissa

Lataa tuloskooste materiaalipankistamme