YKSI JÄI HUOMIOTTA HALLITUSOHJELMASTA!

Hallitus julkaisi eilen 8.9. ohjelmansa kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Ohjelma sai ennakoidun rajun vastaanoton työmarkkinajärjestöiltä. Tuon kohun varjossa yksi tärkeä asia jäi kokonaan huomiotta: muutosturvan oleellinen parantaminen tuotannollisten ja taloudellisten syiden irtisanomisten kohdalla.

Sipilän ohjelman mukaan yli 20 työntekijän yrityksissä irtisanottavalle työntekijälle tarjotaan irtisanomisajan palkan ohella oikeus uudelleen työllistymistä edistävään valmennukseen, jonka arvo vastaa vähintään yrityksen keskimääräistä kuukausipalkkaa.

Tämä parannus on merkittävä irtisanottavan henkilön kannalta. Irtisanottava saa työllistymisen kannalta ratkaisevan valmennuksen, jolloin hän tietää työtavoitteensa, saa valmiudet käyttää monipuolisesti eri työnhakumenetelmiä sekä aktivoituu työnhakuun. HRM Partnersin valmennuksissa olleiden työllistyminen on keskimäärin puolet virallisten tilastojen kestosta.

Yritykselle investointi, ei kulu

Tämä parannus on merkittävä myös yrityksen kannalta. Jos esimerkiksi irtisanotaan 50 henkilöä 3 300 euron keskipalkalla, kokonaiskustannus on 165 000 euroa. Yrityksen kannalta on ratkaisevaa nähdä ja tehdä tämä investoinniksi. Investointi se on, koska irtisanottavan työllistyessä tämä ylläpitää hyvää työnantajaimagoa. Myös jatkava henkilöstö pystyy sitoutumaan tietäessään, että yrityksen henkilöstöpolitiikka kantaa myös huonoina aikoina. Näinhän ovat jo nyt toimineet vastuulliset ja tulevaisuuden menestykseen tähtäävät yritykset.

Kustannusmielessä tämä saattaa tarkoittaa myös taloudellisten tukipakettien vähenemistä. Ja vaikka iso erokorvaus on irtisanottavalle lähinnä positiivinen asia, se myös kokemuksemme mukaan selkeästi pitkittää työllistymistä.

Tärkeää on huomioida, että uuden lain valmistelussa yksityisen sektorin panos työllistymiseen tulee täysimääräisesti käyttöön. Eli seuraamme muiden Pohjoismaiden esimerkkiä. Tässä asiassa on taatusti työtä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Just do it!

Anitta Niemelä, toimitusjohtaja

PS. Esimerkiksi 10 päivän keskimääräisen työttömyysajan lyhentyminen säästää 260 miljoonaa.

Avainsanat