Kun joudut irtisanomaan, meneekö maine?

Yhä useampi yritys on herännyt ymmärtämään, miten suuri merkitys yrityksen maineelle ja tulevaisuudelle on sillä, miten yhteistoimintamenettelyn jälkeen lähtijöitä ja jatkavaa henkilöstöä muutostilanteessa johdetaan.

Jotta yrityksen toiminta kehittyisi irtisanomisten jälkeen toivottuun suuntaan, on jatkavan henkilöstön tunteiden käsittelylle annettava riittävästi tilaa ja aikaa. Niin työntekijät kuin esimiehetkin reagoivat muutokseen eri tavoin, joten vuorovaikutustilanteet ovat tavallista haastavampia. Sama viesti samalla tavalla esitettynä voi johtaa hyvinkin erilaisiin reaktioihin .

Hyvän muutosjohtajan ominaisuuksiin kuuluvat kyky kuunnella ja käydä avointa dialogia, jotka ovat tervehdyttämisprosessin alku. Uuden rakentaminen on vaikeaa, ellei henkilöstöllä ole mahdollisuutta käydä läpi prosessin aiheuttamia ajatuksia ja tunteita. Irtisanomisiin johtaneet syyt on käsiteltävä ja samalla luotava uskoa tulevaisuuteen. Viesti siitä, mikä muutoksen jälkeen muuttuu paremmaksi yrityksessä, mihin sillä pyritään on oltava selvä. Ilman tätä visiota ja sen kommunikointia muutos saattaa jatkavankin henkilöstön mielessä olla turha.

Entä sitten lähtijät?

Oma lukunsa on se miten lähtijöitä kohdellaan. Miten he puhuvat yrityksestä omassa henkilöverkostossaan? Kuten tiedämme, negatiiviset kokemukset leviävät suusta suuhun paljon laajemmalti kuin positiiviset kokemukset. Kun tähän yhdistää sen, että 43 % irtisanotuista kertoi yt-neuvotteluiden alkamisesta tai omasta lähdöstään sosiaalisessa mediassa, voidaan todeta yt-prosessiin sisältyvän todellinen maineriski yrityksen työnantajakuvalle (HRM Partnersin ”Menikö maine”-tutkimus 2014).

Suomalaisissa yrityksissä arvioidaan saman tutkimuksen mukaan usein reilusti alakanttiin yt-prosessien ja irtisanomisten vaikutukset. Esimerkiksi yt-neuvottelut aiheuttivat haitallista vaihtuvuutta henkilöstössä 40% tapauksista. Vuonna 2009 vastaava luku oli 20%.

Mutta, irtisanomisetkin voi hoitaa hyvin. Jopa niin, että yrityksen maine vastuullisena ja ihmistä kunnioittavana työnantajana kasvaa.

Staffan Kurtén, valmentaja, senior partneri

PS. Juridiset riskit ovat sitten jo toinen juttu

P.S.2 Tämän tekstin aihetta on käsitelty laajemmin syksyllä ilmestyvässä Kun joudut irtisanomaan -kirjassa.

 

Avainsanat