Kun joudut irtisanomaan

”Tuntui kuin voimakas sähkösokki olisi kulkenut läpi kehon ja aivojen.”
(MTV:n entisen toimitusjohtajan Heikki Rotkon kommentti Talouselämä-lehdessä nro 20, 22.5.2015)

Ei se ole helppoa esimiehellekään. Irtisanominen on johtamisen ja esimiestyön haastavampia tilanteita jossa rationaalinen business-logiikka ei riitä.

Ihmisten lähdöt organisaatiosta, erotilanteet, tulee hoitaa yhtä ammattimaisesti ja yhtä huolellisesti kuin parhaat rekrytointikäytännöt. Tämä koituu yhtälailla yrityksen kuin sen ihmisten hyväksi. Se on hyvää johtamista.

Vaikka me suomalaiset johtajat olemme paljon näistä asioista kokemusten kautta oppineet jo 1990-luvun alun ”suuren laman” jälkeen, emme voi mennä erotilanteisiin yhtä valmistautumattomina ja itsevarmoina kuin voimme mennä tärkeisiinkin kokouksiin. Jokainen erotilanne ja ihmiset niissä ovat aina erilaisia. Lisäksi uudet sukupolvet joutuvat omien kokemustensa kautta oppimaan näitä asioita ja tarvitsevat neuvoja ja tukea.

Meistä suomalaisista on kuitenkin tullut selkeästi parempia ihmisten johtajia vuosien saatossa, ja olemme tulleet huomaamaan, kuinka suuri merkitys ihmisillä ja ihmisten johtamisella on yrityksen menestymiseen. Ajatelkaamme vaikka työhyvinvointiasioita ja sairauspoissaoloja ja niiden vaikutusta firman tulokseen. Tai sisäisen motivaation ja innostuksen merkitys ihmisten työpanokseen ja tehokkuuteen ja näin yrityksen tulokseen. Puhumattakaan huonon ihmisjohtamisen riskeistä: kalliit, väärät rekrytoinnit, huono ilmapiiri ja yhteistyö tai juridiset riidat erotilanteiden yhteydessä.

Oman työni kautta tiedän, että johto ja esimieskunta tarvitsevat tietoa ja tukea irtisanomistilanteiden hyvään hoitamiseen. Tilanteet ovat usein varsin arkoja ja seuraamukset arvaamattomia. On helppo nostaa syyttävä sormi ja osoittaa, mitä johto jätti tekemättä tai mitä se teki väärin. Lukuisia tarinoita kiertää siitä, kuinka huonosti irtisanomisia on hoidettu. Mutta myös hyviä tarinoita kiertää. Irtisanomisen voi hoitaa hyvin.

”Maailmanloppu tämä tilanne ei missään nimessä ole. Funtsin huolella, mitä meikäläinen seuraavaksi tekee.”
(MTV:n entisen toimitusjohtajan Heikki Rotkon kommentti Talouselämä-lehdessä nro 20, 22.5.2015)

Jatkoa blogiin seuraa elokuussa, ja aiheesta uusi kirja syyskuussa.

Staffan Kurtén
senior partner
HRM Partners Oy

Avainsanat