Kuka mahdollistaa hyvän työyhteisön? Osa 2

Työtehtävien muokkaus parantaa motivaatiota

Työn ”tuunaaminen” (job crafting) on nyt muotia. Uskon, että hyvä työyhteisö muodostuu, kun kaikki tuntevat olevansa oikeassa paikassa ja saavansa tehdä itselleen mieluisia työtehtäviä. Isot muutokset eivät aina ole mahdollisia, mutta pienetkin korjausliikkeet saattavat nostaa motivaatiotasoa merkittävästi.

Me HRM Partnersissa päätimme kokeilla töiden uudelleen järjestelyä. Kaikki saivat esittää toiveitaan. Suurin osa jatkoi melkein samoissa tehtävissä, mutta isojakin muutoksia tapahtui. Itsenäisyyden lisääntymistä kannatettiin ja päätimme luopua lähiesimiehistä. Suorituksen johtaminen on sen sijaan kasvanut. Jokainen on saanut valita itselleen mieleisen coachin tukemaan omaa kehittymistä ja työssä onnistumista. Kaiken tämän uskotaan luovan entistä paremman työyhteisön, mutta myös tehostavan toimintaa.

Hyvälle työyhteisölle ei ole yhtä ainoaa mallia. Meistä jokainen haluaa kuitenkin varmaan työskennellä sellaisessa. Tunne, että voi vaikuttaa omiin työtehtäviinsä ja työyhteisöönsä, lisää merkittävästi työssä viihtymistä. Työssään motivoituneet ja innostuneet työntekijät ovat yrityksille tärkeitä, sillä he ovat tuottavia. Organisaatioiden kannattaa siis panostaa työyhteisöjen kehittämiseen.

Joskus uudistuksissa tarvitaan myös ulkopuolista apua. Uudet ideat ja toimintatavat synnyttävät keskustelua ja mahdollistavat muutoksen. Käytän usein valmennuksissa harjoitusta:

1. Mitä haluat säilyttää?

2. Mitä haluat poistaa?

3. Mitä haluat vähentää?

4. Mitä uutta tilalle?

Tämä toimi meilläkin lähtölaukauksena.

Elina Palmroth-Leino, myynti- ja markkinointijohtaja, leadership coach

Avainsanat