Kuka mahdollistaa hyvän työyhteisön? Osa 1

Minulla oli ilo olla vetämässä kahta workshoppia Henry Foorumissa  Työelämä 2020  -hankkeen kumppanina. Olimme valinneet aiheiksi Esimies/Alainen hyvän työyhteisön mahdollistajana. Näin jälkeenpäin ajatellen jako oli vanhanaikainen.

Kummassakin ryhmässä keskeisimmäksi teemaksi muodostui vuorovaikutuksen tärkeys. Jokaisen työntekijän vastuulla on tukea työkavereita ja ottaa puheeksi vaikeatkin asiat. Vastuu hyvästä työyhteisöstä kuuluu siis kaikille. Kukaan ei voi ajatella, että viihtyminen ja onnistuminen ovat kiinni vain toisista ihmisistä.

Esimies on kuitenkin tärkeässä roolissa mahdollistajana. Ryhmän omien kokemusten perusteella hyvä esimies ottaa mukaan tekemisiin, antaa haasteita ja auttaa. Hän antaa myös alaistensa loistaa ja tukee heidän menestymistään. Jatkuva dialogi auttaa rakentamaan saumatonta yhteistyötä.

Alaisen näkökulmasta pohdittuna nousi tärkeimmäksi itsensä johtaminen ja itsensä tunteminen. Jos ei itsekkään tiedä, mitä haluaa ja mikä motivoi, niin se voi jopa johtaa yleiseen tyytymättömyyteen ja valittamiseen työpaikalla. Tällainen henkilö voi tuhota koko työyhteisön hengen.

Elina Palmroth-Leino, yrityksen myynti- ja markkinointijohtaja ja leadership coach

 

Avainsanat