Onko seminaarien aika mennyt jo ohi?

Osa 7. Pohdittua seminaarissa.

Viime viikolla osallistuin Henry ry:n järjestämään Foorumiin: Lupa onnistua – vahvoja yhdessä sekä kuuntelijana että parin workshopin vetäjänä. Jo etukäteen pohdin, että ketkä tulevat paikalle ja millaisin odotuksin.

Nykyään tietoa on saatavilla kaiken aikaan, joten matkustaminen kuuntelemaan ei ole välttämätöntä. Täytyy siis olla jokin muu syy, miksi seminaarit ovat edelleenkin pitäneet pintansa.

Yrityksille seminaarit kuten kaikki muukin koulutus on merkittävä investointi. Kulujen lisäksi tuhrautuu paljon kallista työaikaa. Mitä yritys siis saa, jos työntekijä osallistuu seminaariin?

Itse sain ainakin uutta ajattelemisen aihetta. Joitakin oppeja voin suoraan siirtää asiakkaidemme käyttöön valmennuksissa.

Julian Birkinshawn esityksestä ja workshopista jäi mieleen yritysten muuttuminen kontroloivasta byrokratiasta kohti tunteilla ja uskolla johdettavaa ”Emocracya”. Keskusteluissa oli mielenkiintoista

huomata eri sukupolvien ja eri toimialojen edustajien peilaavaan teoriaa oman yrityksensä tilaan.

Aki Ahlroth (Siili Solutions) halusi provosoida järkyttävällä avoimuudella. Mieleen jäi lause, että älä pohdi mitä työntekijöiden on välttämättä tiedettävä, vaan aseta kaikki oleellinen tieto avoimeksi. Sain myös vahvistusta sille, että olemme oikealla tiellä. Me olemme HRM Partnersissa muuttaneet johtoryhmän kokoukset avoimiksi kaikille. Myös palkkauksesta on tehty läpinäkyvämpää.

Anne Bernerin puheenvuorosta kirjasin ylös kaksi lausetta. ”Luovuus synnyttää kasvua, kurinalaisuus tulosta” ja ”Tarvitaan positiivia konflikteja, muuten ei synny uutta”.

Pitämissäni Työelämä 2020-workshopeissa pohdimme yhdessä: Miten esimies ja jokainen työntekijä mahdollistaa hyvän työyhteisön. Keskustelu oli vilkasta ja avointa. Monet tulevatkin seminaareihin voidakseen vaihtaa kokemuksiaan eri yritysten edustajien kanssa.

Johtamisen tärkeydestä puhutaan paljon, mutta onneksi nykyisin puhutaan paljon myös yksilön vastuusta ja itsensä johtamisesta. Yhteenvetona workshopeistamme voisin todeta, että jatkuva vuorovaikutus mahdollistaa hyvän työyhteisön. Jos esimies ei halua selvittää alaistensa vahvuuksia ja motivaatiota, niin hän ei pysty johtamaan oikein. Jos taas työntekijä ei ota asioita puheeksi ja kerro toiveistaan, niin hän ei voi ikinä saada haluamaansa. Perussääntö: Oikeat ihmiset oikeassa paikassa luovat hyvän työyhteisön.

No kannattiko osallistua. Omalta kohdaltani kyllä. Entä yrityksen näkökulmasta? Jotta koulutuksiin osallistuminen ei jäisi yhden henkilön inspiraatiopäiväksi, olen lanseerannut meille kolmen kysymyksen esityspohjan, mikä jokaisen on täytettävä.

  1. Mikä oli keskeisintä, mitä opit?
  2. Miten hyödynnät uutta tietoa meidän yrityksessämme?
  3. Kenelle suosittelisit osallistumista seuraavalla kerralla?

Omissa valmennuksissamme asetamme niille tavoitteet ja mittarit. Vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja asiakkaan kuuluu saada vastinetta rahoilleen. Seminaarissa tämä täytyy tehdä jokaisen itse. Pohdin siis edelleen, mikä oli viime viikon ROI.

Elina Palmroth-Leino
Leadership Coach, joka innostuu kehittymisestä ja tavoitteellisesta kehittämisestä

Avainsanat