Kivi kengässä – ota se pois.

Esimiestä hiertää milloin mikäkin ja kulloin kukakin. Hän on huomannut, että ihmisten kanssa hiertävät asiat eivät useinkaan poistu itsekseen vaan jotakin tarvitsisi tehdä.

Ongelman ratkaisemisessa esimiehellä on kolme mahdollisuutta:

  1. päättää toimia, mutta olla sitten tekemättä mitään (kuten sammakot puunrungolla)
  2. päättää toimia ja ratkaista ongelma hyvin, ongelman omistavasta ihmisestä huolimatta
  3. päättää toimia ja ratkaista ongelma hyvin, ongelman omistavan ihmisen kanssa

Kuka ratkaisee ongelman? Kuka omistaa ongelman? Esimies, joka välittää alaisistaan, johtaa liiketoimintaa ja on juridisesti vastuussa työntekijöidensä työsuojelusta ja -terveydestä. Vai alainen, jonka elämästä, työstä ja terveydestä on kysymys? Usein parhain mahdollinen tulos tulee yhteistyöllä, sillä en neuvoisi ketään mestaroimaan toisen ihmisen elämällä. Ongelman ratkaisussa luuloja ja olettamuksia esimiehellä on melkoisesti. Tietoa sen sijaan hyvin vähän; samoin alaisella. Asetelma onkin hedelmällinen kierteelle, jossa kumpikin tekevät tulkintoja tietojen puuttuessa.

Mikä avuksi? Esimies aloittaa dialogin, jossa kuuntelu, kunnioitus ja suora puhe lyövät kättä odottamisen kanssa. Esimies onnistuu, kun malttaa odottaa ennen kuin muodostaa oman vahvan mielipiteensä. Syntyy ymmärrystä tilanteessa, joka ei ollut kummallekaan selvä. Vasta nyt on mahdollista keskustella ratkaisusta, sitoutua siihen ja toimia. Esimiehen perustaitoihin kuuluu kuuntelu, valmentavan johtamisen ydin. Kun työ hajoaa sirpaleiksi ja aikaa kokonaisuuden hahmottamiseen on vähän, kuuntelu ja odottaminen ovat arvossaan mittaamattomat.

Tämän aiheen ääreen palaamme syksyllä kirjoituksin ja aamutilaisuuksien muodossa. Sitä ennen suosittelen kesälukemiseksi kaikille kirjoja Kaikkien aivot käyttöön (Heinonen – Klingberg – Pentti, Sanoma Pro 2011) sekä Nalle Puh ja ongelmanratkaisun taito (Allen & Allen, WSOY 1998).

Kesäterveisin!
Pirta Aaltonen
valmentaja, osakas
HRM Partners Oy

Avainsanat