Mitä kuuluu johtoryhmille? Osa 1

Saavuin taannoin kotiin pitkän ja intensiivisen johtoryhmävalmennuspäivän jälkeen. Mielestäni ko. johtoryhmä oli ottanut hienoja askeleita eteenpäin joten istahdin tyytyväisenä lempinojatuoliini reflektoimaan kyseistä valmennuspäivää. Hetken kulutta huomasin jo pohtivani asiaa laajemminkin, mitä johtoryhmille kuuluu tänä päivänä? Kävin joitakin johtoryhmien työskentelyyn liittyviä tutkimuksia, artikkeleita ja kirjallisuutta läpi. Lisäksi pohdin HRM Partnersin johtoryhmien valmennusprosessien aikana tyypillisesti esiin nousevia asioita sekä toimitusjohtajien ja kollegojeni kanssa käytyjä keskusteluja. Nopea havainto oli että vaikka maailma ympärillämme sekä johtoryhmien toimintaympäristö muuttuukin jatkuvasti, ovat jotkin asiat vuodesta toiseen tunnistettu menestyvän johtoryhmätyöskentelyn kulmakiviksi. Näitä asioita ovat mm.

  • Johtoryhmän oman tarkoituksen ja roolin kirkastaminen niin että kaikki johtoryhmäläiset ymmärtävät sen samalla tavalla
  • Johtoryhmätyöskentelystä koetaan ammattiylpeyttä
  • Johtoryhmän käytännön työskentely on sujuvaa.

Vieläkin mielenkiintoisempaa on havaita mitä johtoryhmien jäsenet itse nostavat tänä päivänä tärkeiksi asioiksi. Perinteisten roolien kirkastamisen ja prosessien sujuvuuden lisäksi on mukaan tullut paljon arvokkaita ’leadership’ elementtejä kuten

  • Johtoryhmien jäsenten keskinäinen luottamus
  • Kyky sparrata kollegaa
  • Kyky ja halu laadukkaaseen itsereflektioon niin oman johtamisen kuin koko johtoryhmätyöskentelyn osalta
  • johtoryhmän vuorovaikutus sen jäsenten kesken sekä varsinkin henkilöstön kanssa

Ilahduttavaa on huomata että johtoryhmäläiset itse nostavat enenevässä määrin ihmisjohtamisen elementtejä keskeisiksi menestystekijöiksi. Tällaisia ovat esim. kaksisuuntaisen kommunikoinnin varmistaminen henkilöstön kanssa tai vaikkapa organisaation innostaminen.

Aiheesta lisää osassa 2.

Avainsanat