Yksilöllinen uravalmennusYksilöllinen uravalmennusYksilöllinen uravalmennus

Uravalmennus

Yksilöllinen uravalmennus vauhdittaa hyvän ratkaisun löytymistä

Yksilöllinen uravalmennus on ratkaisu tilanteessa, jossa yritys haluaa tukea henkilön urakehitystä ja työllistymistä sekä vahvistaa myönteistä työnantajakuvaa työsuhteen päättyessä. Erosopimustilanteissa valmennus myös edistää myönteisen sopimuksen syntymistä.

Uravalmennus auttaa lähtevää henkilöä löytämään uuden suunnan, tunnistamaan vahvuutensa ja osaamisalueensa sekä viestimään niistä. Uravalmennus luo valmiudet aktiiviseen, myös sosiaalista mediaa hyödyntävään työnhakuun.

Muotoilemme yhdessä yksilöllisen, sopivan pituisen ja oikeasisältöisen valmennuskokonaisuuden, joka koostuu mm. henkilökohtaisista tapaamisista valmentajan kanssa sekä työnhakuteemaisista workshopeista.

Käytämme valmennuksessa Työnhaun eValmentajaa tukemaan itsensä johtamista, tilanneanalyysiä ja urasuunnittelua.

Saat lisätietoja kaikilta asiakkuusjohtajiltamme ja valmentajiltamme sekä numerosta 010 832 0500.

Jaa sisältö: